โหลดข้อมูลห้องสมุด:

 • ตัวจัดการระบบใช้งาน IABot: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

ข้อมูล API:


เครดิตและผลงาน:

InternetArchiveBot:
 • Cyberpower678 - หัวหน้าผู้พัฒนา
 • GreenC - ผู้พัฒนา/การวินิจฉัยข้อมูล
 • James Hare - ผู้พัฒนา

ตัวจัดการระบบใช้งาน IABot:
 • Cyberpower678 - หัวหน้าผู้พัฒนา
 • GreenC - กำลังทดสอบ
 • James Hare - กำลังทดสอบ

checkIfDead:

ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้:

กลุ่มผู้ใช้ สืบทอดป้าย รับโดยอัตโนมัติเมื่อ สามารถให้สิทธิ์ สามารถเพิกถอน
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsลงทะเบียน: 22:34 9 มิถุนายน 2024 (UTC)
and
จำนวนการแก้ไข: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageลงทะเบียน: 22:34 19 มีนาคม 2024 (UTC)
and
จำนวนการแก้ไข: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsลงทะเบียน: 22:34 19 ธันวาคม 2023 (UTC)
and
จำนวนการแก้ไข: 6000
and
กับกลุ่ม: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageมีสิทธิ: bot


รายละเอียดสิทธิ:

 • alteraccesstime: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขตราประทับเวลาของที่อยู่เว็บซึ่งบอตหามาได้
 • alterarchiveurl: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขภาพบันทึกของที่อยู่เว็บซึ่งบอตหามาได้
 • analyzepage: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้งานตัววิเคราะห์หน้าเดียวได้
 • blacklistdomains: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนโดเมนต้องห้ามทั้งโดเมนเท่าที่บอตหาพบได้
 • blacklisturls: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนที่อยู่เว็บต้องห้ามเท่าที่บอตหาพบได้
 • blockuser: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกีดกันผู้ใช้ท่านอื่นได้
 • botsubmitlimit5000: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ส่งงานโดยบอตได้เป็น 5000 บทความต่องาน
 • botsubmitlimit50000: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ส่งงานโดยบอตได้เป็น 50000 บทความต่องาน
 • botsubmitlimitnolimit: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ส่งงานโดยบอตได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 • changefpreportstatus: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงสถานะเท็จหลอกได้
 • changebqjob: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขสถานะของบอต หรือพักงานบอตที่กำลังทำงานอยู่
 • changedomaindata: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของโดเมนทั้งโดเมนซึ่งบอตหาพบได้
 • changeglobalpermissions: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการอนุญาตที่ผู้ใช้ท่านอื่นมีและให้มีผลถึงวิกิอื่น ๆ
 • changemassbq: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงงานที่กำลังดำเนินการอยู่พร้อม ๆ กันได้
 • changepermissions: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการอนุญาตของผู้ใช้ท่านอื่นได้
 • changeurldata: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่อยู่เว็บซึ่งบอตหาพบได้
 • configurecitationrules: - สิทธิ์นี้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแม่แบบการอ้างอิงของบอท
 • configuresystemsetup: - การอนุญาตนี้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบหลัก
 • configurewiki: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมพฤติกรรมเริ่มต้นบนวิกิของบอทได้
 • deblacklistdomains: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถถอนโดเมนทั้งโดเมนซึ่งบอตหาพบ ออกจากทะเบียนต้องห้ามได้
 • deblacklisturls: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถถอนที่อยู่เว็บซึ่งบอตหาพบ ออกจากทะเบียนต้องห้ามได้
 • definearchivetemplates: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อกำหนดแม่แบบของเก็บถาวรใหม่เพื่อใช้บนวิกิได้
 • defineusergroups: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้บนอินเทอร์เฟซนี้ได้
 • definewiki: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มวิกิใหม่ให้กับบอทและ UI
 • dewhitelistdomains: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถถอนโดเมนทั้งโดเมนซึ่งบอตหาพบ ออกจากทะเบียนปลอดภัยได้
 • dewhitelisturls: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถถอนที่อยู่เว็บซึ่งบอตหาพบ ออกจากทะเบียนปลอดภัยได้
 • highapilimit: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้และบอทสามารถสร้างคำขอได้ถึง 5,000 คำขอต่อนาทีไปยัง API
 • fpruncheckifdeadreview: - This permission grants users the ability to run the checkIfDead URL analyzer on all open false positive reports, and mark as fixed any no longer seen as dead.
 • invokebot: - สิทธิ์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขจากบอท
 • overridearchivevalidation: - สิทธิ์นี้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการแทนที่การตรวจสอบที่ทำกับสแนปช็อตที่เก็บถาวรส่งมา
 • overridelockout: - สิทธิ์นี้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เฟซแม้จะถูกปิดใช้งาน
 • reportfp: - This permission grants users the ability to report a false positive URL, seen as dead.
 • submitbotjobs: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งงานบอทได้มากถึง 500 บทความต่องาน
 • togglerunpage: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดและปิดบอทบนวิกิของตนได้
 • unblockuser: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถปลดบล็อกผู้ใช้รายอื่นบนอินเทอร์เฟซได้
 • unblockme: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถปลดบล็อกตัวเองบนอินเทอร์เฟซได้
 • viewbotqueue: - สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถดูคิวบอทของงานบอททั้งหมดได้
 • viewfpreviewpage: - This permission grants users the ability to access all the reported false positives.
 • viewmetricspage: - สิทธิ์นี้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบอท
 • whitelistdomains: - การอนุญาตข้อนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถนำโดเมนทั้งโดเมนซึ่งบอตหาพบ เข้าสู่ทะเบียนปลอดภัยได้
 • whitelisturls: - สิทธิ์นี้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการอนุญาต URL ที่บอทพบ