Informació de la biblioteca carregada:

 • Interfície de gestió de l'IABot: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

Informació de l'API:


Crèdits i autoria:

InternetArchiveBot:
Interfície de gestió de l'IABot:
checkIfDead:

Informació de grups d'usuaris:

Grup d'usuaris Permisos heretats Concedits automàticament el Pot concedir Pot retirar
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsRegistrat: 23:48 9 de juny 2024 (UTC)
and
Nombre de modificacions: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageRegistrat: 23:48 19 de març 2024 (UTC)
and
Nombre de modificacions: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsRegistrat: 23:48 19 de desembre 2023 (UTC)
and
Nombre de modificacions: 6000
and
Amb grups: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageAmb permisos: bot


Detalls del permís:

 • alteraccesstime: - Aquest permís permet als usuaris alterar el timestamp d'accés d'una URL que el bot ha trobat.
 • alterarchiveurl: - Aquest permís permet als usuaris alterar la versió d'URL d'un arxiu que el bot ha trobat.
 • analyzepage: - Aquest permís permet als usuaris fer servir l'eina d'anàlisi de pàgina única.
 • blacklistdomains: - Aquest permís permet als usuaris matar permanentment dominis sencers que el bot ha trobat.
 • blacklisturls: - Aquest permís permet als usuaris matar permanentment una URL que el bot ha trobat.
 • blockuser: - Aquest permís permet als usuaris blocar altres usuaris de la interfície.
 • botsubmitlimit5000: - Aquest permís apuja el límit de tasques de bot a 5000 articles per tasca.
 • botsubmitlimit50000: - Aquest permís apuja el límit de tasques de bot a 50000 articles per tasca.
 • botsubmitlimitnolimit: - Aquest permís suprimeix el límit d'articles en una tasca de bot.
 • changefpreportstatus: - Aquest permís permet als usuaris canviar l'estat de qualsevol fals positiu reportat.
 • changebqjob: - Aquest permís permet als usuaris modificar l'estat de qualsevol tasca de bot activa i permet aturar qualsevol tasca de bot.
 • changedomaindata: - Aquest permís permet als usuaris modificar l'estat de dominis sencers que el bot ha trobat.
 • changeglobalpermissions: - Aquest permís permet als usuaris canviar els permisos d'un altre usuari i aplicar-los a tots els wikis.
 • changemassbq: - Aquest permís permet als usuaris canviar totes les tasques actives a qualsevol estat de la seva elecció simultàniament.
 • changepermissions: - Aquest permís permet als usuaris canviar els permisos d'un altre usuari.
 • changeurldata: - Aquest permís permet als usuaris canviar les dades d'una URL que el bot ha trobat.
 • configurecitationrules: - Aquest permís atorga als usuaris la capacitat de canviar les definicions de plantilla de cita del bot.
 • configuresystemsetup: - Aquest permís atorga als usuaris la capacitat d'alterar la configuració del sistema central.
 • configurewiki: - Aquest permís atorga als usuaris la capacitat de controlar el comportament per defecte del bot en el wiki.
 • deblacklistdomains: - Aquest permís permet als usuaris suprimir un domini sencer, que el bot ha trobat, de la llista de morts permanents.
 • deblacklisturls: - Aquest permís permet als usuaris suprimir una URL, que el bot ha trobat, de la llista de morts permanents.
 • definearchivetemplates: - Aquest permís atorga als usuaris la possibilitat de crear noves definicions de plantilla d'arxiu per utilitzar-les al wiki.
 • defineusergroups: - Aquest permís atorga als usuaris la capacitat de definir els grups d'usuaris en aquesta interfície.
 • definewiki: - Aquest permís atorga als usuaris la possibilitat d'afegir nous wikis al bot i a la interfície d'usuari.
 • dewhitelistdomains: - Aquest permís permet als usuaris suprimir un domini sencer, que el bot ha trobat, de la llista de permanentment vàlides.
 • dewhitelisturls: - Aquest permís permet als usuaris suprimir una URL, que el bot ha trobat, de la llista de permanentment vàlides.
 • highapilimit: - Aquest permís permet als usuaris i bots fer fins a 5000 peticions al minut a l'API.
 • fpruncheckifdeadreview: - Aquest permís permet als usuaris executar l'analitzador d'URL checkIfDead a totes els reports de fals positius, i marcar com a corregides les URL que ja no apareguin com a no actives.
 • invokebot: - Aquest permís permet a l'usuari fer una edició des del bot.
 • overridearchivevalidation: - Aquest permís permet als usuaris saltar-se les validacions fetes a una versió d'arxiu enviada.
 • overridelockout: - Aquest permís permet als usuaris accedir a la interfície malgrat que estigui desactivada.
 • reportfp: - Aquest permís permet als usuaris informar del fals positiu d'una URL, aparentment inactiva.
 • submitbotjobs: - Aquest permís permet als usuaris programar tasques de bot de fins a 500 articles per tasca.
 • togglerunpage: - Aquest permís atorga als usuaris la possibilitat d'activar i desactivar el bot en els seus respectius wikis.
 • unblockuser: - Aquest permís permet als usuaris desblocar altres usuaris de la interfície.
 • unblockme: - Aquest permís permet als usuaris desblocar-se a si mateixos de la interfície.
 • viewbotqueue: - Aquest permís permet als usuaris veure la cua de totes les tasques de bot.
 • viewfpreviewpage: - Aquest permís permet als usuaris accedir a tots els falsos positius reportats.
 • viewmetricspage: - Aquest permís atorga als usuaris la capacitat d'accedir als indicadors de rendiment del bot.
 • whitelistdomains: - Aquest permís permet als usuaris posar a la llista de permanentment vàlides dominis sencers trobats pel bot.
 • whitelisturls: - Aquest permís permet als usuaris posar a la llista de permanentment vàlides una URL trobada pel bot.