Laddad biblioteksinformation:

 • IABot administrationsgränssnitt: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

API-information:


Tillkännagivanden och författarskap:

InternetArchiveBot:
IABot administrationsgränssnitt:
checkIfDead:

Användargruppsinformation:

Användargrupp Ärvda flaggor Automatiskt beviljad på Kan bevilja Kan ta bort
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsRegistrerad:  0:17 10 juni 2024 (UTC)
and
Antal redigeringar: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageRegistrerad:  0:17 20 mars 2024 (UTC)
and
Antal redigeringar: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsRegistrerad:  0:17 20 december 2023 (UTC)
and
Antal redigeringar: 6000
and
Med grupper: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageMed rättigheter: bot


Tillståndsdetaljer:

 • alteraccesstime: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra tidstämpel för åtkomst på en URL som roboten påträffat.
 • alterarchiveurl: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra en arkiv-URL:s ögonblicksbild för den URL som roboten påträffat.
 • analyzepage: - Denna rättighet ger användare möjlighet att använda analysverktyget för enstaka sidor.
 • blacklistdomains: - Denna rättighet ger användare möjlighet att svartlista hela domäner som roboten påträffat.
 • blacklisturls: - Denna rättighet ger användare möjlighet att svartlista en URL som roboten påträffat.
 • blockuser: - Denna rättighet ger användare möjlighet att blockera andra gränssnittsanvändare.
 • botsubmitlimit5000: - Denna rättighet höjer robotens artikelgräns till 5 000 artiklar per jobb.
 • botsubmitlimit50000: - Denna rättighet höjer robotens artikelgräns till 50 000 artiklar per jobb.
 • botsubmitlimitnolimit: - Denna rättighet tar bort den gräns som roboten satt för artiklar.
 • changefpreportstatus: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra status på valfri rapporterad falskt positiv.
 • changebqjob: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra status på valfritt aktivt robotjobb, och ger möjlighet att skjuta upp valfritt aktivt robotjobb.
 • changedomaindata: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra status för hela domäner som roboten påträffat.
 • changeglobalpermissions: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra rättigheter för en annan användare och tillämpa dessa på alla wikier.
 • changemassbq: - Denna rättighet ger användare möjlighet att samtidigt ändra tillstånd för alla aktiva jobb till valfritt tillstånd.
 • changepermissions: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra rättigheter för en annan användare.
 • changeurldata: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra data för en URL som roboten påträffat.
 • configurecitationrules: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ändra robotens definitioner av citatmallar.
 • configuresystemsetup: - This permission grants users the ability to alter the core system configuration.
 • configurewiki: - Denna rättighet ger användare möjlighet att kontrollera robotens standardbeteende på wikin.
 • deblacklistdomains: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ta bort en hel domän, som roboten påträffat, från svartlistan.
 • deblacklisturls: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ta bort en URL, som roboten påträffat, från svartlistan.
 • definearchivetemplates: - Denna rättighet ger användare möjlighet att skapa nya arkivmalldefinitioner för användning på wikin.
 • defineusergroups: - Denna rättighet ger användare möjlighet att definiera användargrupperna i detta gränssnitt.
 • definewiki: - Denna rättighet ger användare möjlighet att lägga till nya wikier till roboten och UI.
 • dewhitelistdomains: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ta bort en hel domän, som roboten påträffat, från vitlistan.
 • dewhitelisturls: - Denna rättighet ger användare möjlighet att ta bort en URL, som roboten påträffat, från vitlistan.
 • highapilimit: - Denna behörighet ger användare och robotar förmågan att göra upp till 5 000 förfrågningar per minut till API:et.
 • fpruncheckifdeadreview: - Denna rättighet ger användare möjlighet att köra kollaOmDöd-URL-analysen på alla öppna falskt positiva-rapporter, och märka de som inte längre påträffats som döda som åtgärdade.
 • invokebot: - This permission allows the user to make an edit from the bot.
 • overridearchivevalidation: - Denna rättighet ger användare möjlighet att åsidosätta kontroller gjorda på en inskickad arkivögonblicksbild.
 • overridelockout: - Denna behörighet ger användare möjligheten att komma åt gränssnittet även om det är inaktiverat.
 • reportfp: - Denna rättighet ger användare möjlighet att rapportera en falskt positiv URL, som setts som död.
 • submitbotjobs: - Denna rättighet ger användare möjlighet att starta ett robotjobb med upp till 500 artiklar per jobb.
 • togglerunpage: - This permission grants users the ability to switch the bot on and off on their respective wikis.
 • unblockuser: - Denna rättighet ger användare möjlighet att avblockera andra användare på gränssnittet.
 • unblockme: - Denna rättighet ger användare möjlighet att avblockera sig själva på gränssnittet.
 • viewbotqueue: - Denna rättighet ger användare möjlighet att inspektera robotkön för alla robotjobb.
 • viewfpreviewpage: - Denna rättighet ger användare möjlighet att få åtkomst till alla rapporterade falskt positiva.
 • viewmetricspage: - Denna rättighet ger användare möjlighet att komma åt robotens prestationsmätningar.
 • whitelistdomains: - Denna rättighet ger användare möjlighet att vitlista hela domäner som påträffats av roboten.
 • whitelisturls: - Denna rättighet ger användare möjlighet att vitlista en URL som påträffats av roboten.