Kitabxana məlumatı yükləndi:

 • IABot İdarəetmə paneli: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

API information:


Kreditlər və Müəlliflik:

InternetArchiveBot:
IABot İdarəetmə paneli:
checkIfDead:

İstifadəçi qrupları məlumatı:

İstifadəçi qrupu Miras qalmış bayraqlar Avtomatik olaraq verilir: Verə bilir Ala bilir
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsQeydiyyatdan keçdi:  0:05 10 June 2024 (UTC)
and
Redaktə sayı: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageQeydiyyatdan keçdi:  0:05 20 March 2024 (UTC)
and
Redaktə sayı: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsQeydiyyatdan keçdi:  0:05 20 December 2023 (UTC)
and
Redaktə sayı: 6000
and
Qrupları ilə: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageHüquqları ilə: bot


İcazə detalları:

 • alteraccesstime: - Bu icazə, istifadəçilərə botun rastlaşdığı URL-nin giriş zaman damğasını dəyişdirməyə imkan verir.
 • alterarchiveurl: - Bu icazə, istifadəçilərə botun rastlaşdığı URL-nin arxiv URL-lərinin görünüşünü dəyişdirməyə imkan verir.
 • analyzepage: - Bu icazə, istifadəçilərə tək səhifə analiz vasitəsini istifadə etmək hüququnu verir.
 • blacklistdomains: - Bu icazə, istifadəçilərə botun rast gəldiyi bütün domenlərin siyahısına qoşulma imkanı verir.
 • blacklisturls: - Bu icazə, istifadəçilərə botun rastlaşdığı bir URL-i qələmə almağa imkan verir.
 • blockuser: - Bu icazələr istifadəçilərə digər interfeys istifadəçilərini bloklamaq imkanı verir.
 • botsubmitlimit5000: - Bu icazə, işə görə 5000 məqalə üçün bot iş təqdim limitini artırır.
 • botsubmitlimit50000: - Bu icazə, işə görə 50000 məqalə üçün bot iş təqdim limitini artırır.
 • botsubmitlimitnolimit: - Bu icazə məqalələrə qoyulan bot iş təqdim limitini qaldırır.
 • changefpreportstatus: - Bu icazə istifadəçilərə hər hansı bir yanlış pozitivin vəziyyətini dəyişdirmək imkanı verir.
 • changebqjob: - Bu icazə istifadəçilərə hər hansı bir aktiv botun vəziyyətini dəyişdirmək imkanı verir və hər hansı aktiv bot işini dayandırmaq imkanı verir.
 • changedomaindata: - Bu icazə, istifadəçilərə botun qarşılaşdığı bütün domenlərin vəziyyətini dəyişdirmək imkanı verir.
 • changeglobalpermissions: - Bu icazə istifadəçilərə başqa bir istifadəçinin icazələrini dəyişdirmək və bütün vikilərdə tətbiq etmək imkanı verir.
 • changemassbq: - Bu icazə, istifadəçilərə bütün aktiv işlərini eyni anda seçmə vəziyyətinə dəyişdirməyə imkan verir.
 • changepermissions: - Bu icazə istifadəçilərə başqa bir istifadəçinin icazəsini dəyişdirməyə imkan verir.
 • changeurldata: - Bu icazə, istifadəçilərə botun qarşılaşdığı URL-nin məlumatlarını dəyişməyə imkan verir.
 • configurecitationrules: - Bu icazə istifadəçilərə botun sitat şablonu təriflərini dəyişdirməye imkan verir.
 • configuresystemsetup: - This permission grants users the ability to alter the core system configuration.
 • configurewiki: - Bu icazə istifadəçilərə viki-də botun standart davranışını idarə etməye imkan verir.
 • deblacklistdomains: - Bu icazə, istifadəçilərə, qara siyahıdan gələn bütün bir domenin aradan qaldırılması üçün imkan verir.
 • deblacklisturls: - Bu icazə, istifadəçilərə qara siyahıdan gələn bir botu aradan qaldırmaq imkanı verir.
 • definearchivetemplates: - Bu icazə istifadəçilərəin viki-də istifadə etmək üçün yeni arxiv şablon tərifləri yaratmaq içün imkan verir.
 • defineusergroups: - Bu icazə istifadəçilərə bu interfeysdəki istifadəçi qruplarını təyin etmək üçün fürsət təmin edir.
 • definewiki: - Bu icazə istifadəçilərə bot və UI-yə yeni vikilər əlavə etmək içün fürsət təmin edir.
 • dewhitelistdomains: - Bu icazə, istifadəçilərə ağ siyahıdan gələn bütün bir domenin, botun aradan qaldırılmasına imkan verir.
 • dewhitelisturls: - Bu icazə, istifadəçilərə ağ siyahıdan gələn URL-yi rədd etmə imkanı verir.
 • highapilimit: - Bu icazə istifadəçilərə verilir və API-ə dəqiqədə 5000-dən çox sorğu göndərmək imkanı verir.
 • fpruncheckifdeadreview: - Bu icazə, istifadəçiləri checkIfDead URL analizatorunu bütün açıq saxta pozitiv hesabatlarda işə salmaq imkanı verir və hər hansı bir artıq ölü olaraq görülən sabit olaraq qeyd olunur.
 • invokebot: - This permission allows the user to make an edit from the bot.
 • overridearchivevalidation: - Bu icazə istifadəçilərə təqdim edilən arxiv şəklində çekləri ləğv etmək imkanı verir.
 • overridelockout: - Bu icazə, istifadəçilərə sönülü olmasına baxmayaraq interfeysə çıxış imkanı verir.
 • reportfp: - Bu icazə, istifadəçilərə ölü olaraq görülən yanlış pozitiv URL bildirmək imkanı verir.
 • submitbotjobs: - Bu icazə istifadəçilərə iş başına 500 məqaləyə qədər bir bot işi təqdim etməyə imkan verir.
 • togglerunpage: - This permission grants users the ability to switch the bot on and off on their respective wikis.
 • unblockuser: - Bu icazə, istifadəçilərə interfeysdən istifadə edən digər istifadəçilərin blokunu açma imkanı verir.
 • unblockme: - Bu icazə istifadəçilərə öz blokunu açmaq imkanı verir.
 • viewbotqueue: - Bu icazə istifadəçilərə bütün bot işlərinin bot növbəsini görmək imkanı verir.
 • viewfpreviewpage: - Bu icazə, istifadəçilərə bildirilən bütün yanlış pozitivlərə giriş imkanı verir
 • viewmetricspage: - Bu icazə istifadəçilərə botun performans göstəricilərinə daxil olmaq imkanı verir.
 • whitelistdomains: - Bu icazə istifadəçilərə botla qarşılaşan bütün domenlərin siyahısını ləğv etmək imkanı verir.
 • whitelisturls: - Bu icazə istifadəçilərə botla rastlaşdıqları URL-lərin siyahısını ləğv etmək imkanı verir.