Učitane informacije o biblioteci:

 • Interfejs za upravljanje IABotom: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

API information:


Zasluge i autorstvo:

InternetArchiveBot:
Interfejs za upravljanje IABotom:
checkIfDead:

Informacije o korisničkim grupama:

Korisnička grupa Naslijeđene zastavice Automatski dodijeljeno Može dodijeliti Može ukloniti
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsRegistriran:  0:41 11 Juni 2024 (UTC)
and
Broj izmjena: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageRegistriran:  0:41 21 Mart 2024 (UTC)
and
Broj izmjena: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsRegistriran:  0:41 21 Decembar 2023 (UTC)
and
Broj izmjena: 6000
and
Bez prava: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageS pravima: bot


Detalji dozvole:

 • alteraccesstime: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost izmjene datuma pristupa URL-u na koji je bot naišao.
 • alterarchiveurl: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost izmjene URL-a arhive na koji je bot naišao.
 • analyzepage: - Ova dozvola daje korisnicima pravo korištenja alata za analizu pojedinačnih stranica.
 • blacklistdomains: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost postavljanja čitavih domena na koje je bot naišao na crnu listu.
 • blacklisturls: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost stavljanja URL-a na koji je bot naišao na crnu listu.
 • blockuser: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost blokiranja drugih korisnika interfejsa.
 • botsubmitlimit5000: - Ova dozvola podiže ograničenje podnošenja za botovske poslove na do 5000 članaka po poslu.
 • botsubmitlimit50000: - Ova dozvola podiže ograničenje podnošenja za botovske poslove na do 50.000 članaka po poslu.
 • botsubmitlimitnolimit: - Ova dozvola uklanja ograničenje podnošenja, koje je stavljeno na članke, po poslu.
 • changefpreportstatus: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost promjene statusa bilo kojeg prijavljenog pogrešnog pogotka.
 • changebqjob: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost izmjene statusa i obustavljanje bilo kojeg aktivnog botovskog posla.
 • changedomaindata: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost promjene statusa čitavih domena na koje je bot naišao.
 • changeglobalpermissions: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost promjene dozvola nekog drugog korisnika i njene primjene na wikije.
 • changemassbq: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost istovremene promjene statusa bilo kojeg aktivnog posla.
 • changepermissions: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost promjene dozvola nekog drugog korisnika.
 • changeurldata: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost promjene podataka o URL-u na koje je bot naišao.
 • configurecitationrules: - This permission grants users the ability to change the citation template definitions of the bot.
 • configuresystemsetup: - This permission grants users the ability to alter the core system configuration.
 • configurewiki: - This permission grants users the ability to control the on wiki default behavior of the bot.
 • deblacklistdomains: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost uklanjanja čitave domene na koju je bot naišao sa crne liste.
 • deblacklisturls: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost da uklone URL na koji je bot naišao sa crne liste.
 • definearchivetemplates: - This permission grants users the ability to create new archive template definitions to use on wiki.
 • defineusergroups: - This permission grants users the ability to define the user groups on this interface.
 • definewiki: - This permission grants users the ability to add new wikis to the bot and UI.
 • dewhitelistdomains: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost uklanjanja čitave domene na koju je bot naišao s bijele liste.
 • dewhitelisturls: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost da uklone URL na koji je bot naišao s bijele liste.
 • highapilimit: - Ovo dozvola daje korisnicima i botovima mogućnost podnošenja do 5000 zahtjeva po minuti API-u.
 • fpruncheckifdeadreview: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost pokretanja URL-analizatora checkIfDead nad svim otvorenim prijavama o pogrešnim pogocima i označavanja odgovarajućih stavki popravljenim.
 • invokebot: - This permission allows the user to make an edit from the bot.
 • overridearchivevalidation: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost zanemarivanja provjera koje se vrše na podnesene verzije arhiva.
 • overridelockout: - This permission grants users the ability to access the interface despite being disabled.
 • reportfp: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost prijave pogrešno pogođenog URL-a, koji se smatra mrtvim.
 • submitbotjobs: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost zadavanja posla za bota sa do 500 članaka po poslu.
 • togglerunpage: - This permission grants users the ability to switch the bot on and off on their respective wikis.
 • unblockuser: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost deblokiranja drugih korisnika interfejsa.
 • unblockme: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost deblokiranja samih sebe na interfejsu.
 • viewbotqueue: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost pregleda reda svih botovskih poslova.
 • viewfpreviewpage: - Ova dozvola daje korisnicima pristup svih prijavljenim pogrešnim pogocima.
 • viewmetricspage: - This permission grants users the ability to access the bot's performance metrics.
 • whitelistdomains: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost postavljanja čitavih domena na koje je bot naišao na bijelu listu.
 • whitelisturls: - Ova dozvola daje korisnicima mogućnost stavljanja URL-a na koji je bot naišao na bijelu listu.