מידע על הספריות שנטענו:

 • ממשק ניהול IABot: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

מידע על IP:


קרדיטים ומחברים:

InternetArchiveBot:
ממשק ניהול IABot:
checkIfDead:

מידע על קבוצות משתמשים:

קבוצת משתמשים דגלים שעברו בירושה מוענק אוטומטית על יש הרשאה להעניק יש הרשאה להסיר
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsנרשם: 23:57 9 יוני 2024 (UTC)
and
מונה עריכות: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageנרשם: 23:57 19 מרץ 2024 (UTC)
and
מונה עריכות: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsנרשם: 23:57 19 דצמבר 2023 (UTC)
and
מונה עריכות: 6000
and
עם קבוצות: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageעם הרשאות: bot


פרטי ההרשאות:

 • alteraccesstime: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את הגישה לחותם הזמן של כתובת URL שהבוט נתקל בה.
 • alterarchiveurl: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את כתוב ה־URL לגרסה השמורה בארכון של כתובת URL שהבוט נתקל בה.
 • analyzepage: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את הזכות להשתמש בכלי ניתוח דף בודד.
 • blacklistdomains: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לסמן תחומים שלמים שהבוט נתקל בהם בתור שבורים קבוע.
 • blacklisturls: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לסמן כתובת URL שהבוט נתקל בה בתור שבורה קבוע.
 • blockuser: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לחסום משתמשי ממשק אחרים.
 • botsubmitlimit5000: - ההרשאה הזאת מעלה את מגבלת שליחת משימות הבוט ל־5000 ערכים בכל משימה.
 • botsubmitlimit50000: - ההרשאה הזאת מעלה את מגבלת שליחת משימות הבוט ל־50000 ערכים בכל משימה.
 • botsubmitlimitnolimit: - ההרשאה הזאת מסירה את מגבלת שליחת משימות הבוט על ערכים.
 • changefpreportstatus: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את המצב של כל תוצאה חיובית שגויה שדווחה.
 • changebqjob: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את המצב של כל משימת בוט פעילה, ומעניקה את היכולת להשהות כל משימת בוט פעילה.
 • changedomaindata: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את המצב של תחומים שלמים שהבוט נתקל בהם.
 • changeglobalpermissions: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את הרשאות של משתמש אחר ולהחיל אותה על כל אתרי הוויקי.
 • changemassbq: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את כל המשימות הפעילות לכל מצב שיבחרן בו־זמנית.
 • changepermissions: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את הרשאות של משתמש אחר.
 • changeurldata: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות נתונים של כתובת URL שהבוט נתקל בה.
 • configurecitationrules: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את ההגדרות של תבניות הערות שוליים בבוט.
 • configuresystemsetup: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשנות את תצורת מערכת הליבה.
 • configurewiki: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשלוט בברירות המחדל של התנהגות הבוט בוויקי.
 • deblacklistdomains: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להסיר תחום שלם שהבוט נתקל בו מרשימת הקישורים השבורים הקבועים.
 • deblacklisturls: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להסיר כתובת URL שהבוט נתקל בה מרשימת הקישורים השבורים הקבועים.
 • definearchivetemplates: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת ליצור הגדרות תבנית ארכיון חדשות לשימוש בוויקי.
 • defineusergroups: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להגדיר את קבוצות המשתמשים בממשק הזה.
 • definewiki: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להוסיף אתרי ויקי חדשים לבוט ולממשק המשתמש.
 • dewhitelistdomains: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להסיר תחום שלם שהבוט נתקל בו מרשימת הקישורים הפעילים הקבועים.
 • dewhitelisturls: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להסיר כתובת URL שהבוט נתקל בה מרשימת הקישורים הפעילים הקבועים.
 • highapilimit: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים ולבוטים את היכולת לשלוח עד 5000 בקשות לדקה ל־API.
 • fpruncheckifdeadreview: - ההרשאה הזאת נותנת למשתמשים את היכולת להריץ את מנתח ה־URL־ים URLIfDead על כל דיווחי התוצאות החיוביות השגיאות הפתוחים, ולסמן בתור פתורים את אלה שאינם נראים עוד כשבורים.
 • invokebot: - ההרשאה הזאת מאפשרת למשתמש לעשות עריכה מהבוט.
 • overridearchivevalidation: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לעקוף את הבדיקות שנעשו על גרסה שמורה בארכיון שנשלחה.
 • overridelockout: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לגשת לממשק למרות היותו כבוי.
 • reportfp: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לדווח על כתובת URL בתור תוצאה חיובית שגויה, הנראית כשבורה.
 • submitbotjobs: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשלוח משימת בוט של עד 500 ערכים לכל משימה.
 • togglerunpage: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להפעיל ולכבות את הבוט באתרי הוויקי שלהם.
 • unblockuser: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשחרר מחסימה משתמשים אחרים בממשק.
 • unblockme: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לשחרר את עצמם מחסימה בממשק.
 • viewbotqueue: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת להציג את תור הבוטים של כל משימות הבוטים.
 • viewfpreviewpage: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לגשת לכל התוצאות חיובית שגויה שדווחו.
 • viewmetricspage: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמשים את היכולת לגשת למדדי הביצועים של הבוט.
 • whitelistdomains: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמש את היכול לסמן בתור "קישור פעיל קבוע" תחומים שלמים שהבוט נתקל בהם.
 • whitelisturls: - ההרשאה הזאת מעניקה למשתמש את היכול לסמן בתור "קישור פעיל קבוע" כתובת URL שהבוט נתקל בה.