Načítané informácie o knižnici:

 • Rozhranie pre správu IABota: v2.0.9.5
 • IABot: v2.0.9.5
 • checkIfDead: v1.8.3.7

Informácie o API:


Zásluhy a autorstvo:

InternetArchiveBot:
Rozhranie pre správu IABota:
checkIfDead:

Informácie o skupinách používateľov:

Používateľská skupina Zdedené vlajky Automaticky udelené Môže udeliť Môže odstrániť
basicuseranalyzepage, reportfp, submitbotjobsRegistrovaný: 23:32 9 jún 2024 (UTC)
and
Počet úprav: 10


useralteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageRegistrovaný: 23:32 19 marec 2024 (UTC)
and
Počet úprav: 1000


adminalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockuser, whitelisturlsRegistrovaný: 23:32 19 december 2023 (UTC)
and
Počet úprav: 6000
and
So skupinami: sysop
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
basicuser user
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklisturls, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, changedomaindata, changepermissions, changeurldata, configurewiki, deblacklisturls, dewhitelisturls, overridearchivevalidation, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, whitelisturls
rootalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturlsbasicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
basicuser user admin bot
alteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, blacklistdomains, blacklisturls, blockuser, botsubmitlimit5000, botsubmitlimit50000, botsubmitlimitnolimit, changebqjob, changedomaindata, changefpreportstatus, changeglobalpermissions, changemassbq, changepermissions, changeurldata, configurecitationrules, configuresystemsetup, configurewiki, deblacklistdomains, deblacklisturls, definearchivetemplates, definewiki, dewhitelistdomains, dewhitelisturls, fpruncheckifdeadreview, highapilimit, invokebot, overridearchivevalidation, overridelockout, reportfp, submitbotjobs, togglerunpage, unblockme, unblockuser, viewbotqueue, viewfpreviewpage, viewmetricspage, whitelistdomains, whitelisturls
botalteraccesstime, alterarchiveurl, analyzepage, botsubmitlimit5000, changeurldata, highapilimit, reportfp, submitbotjobs, togglerunpageS právami: bot


Podrobnosti o povolení:

 • alteraccesstime: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť časovú značku prístupu k adrese URL, s ktorou sa robot stretol.
 • alterarchiveurl: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť archívny prehľad adresy URL, s ktorou sa robot stretol.
 • analyzepage: - Toto oprávnenie udeľuje používateľom možnosť používať nástroj na analýzu jednej stránky.
 • blacklistdomains: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť označiť celé domény ako permanentne neaktívne, na ktoré robot narazil.
 • blacklisturls: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť označiť webovú adresu ako permanentne neaktívnu, s ktorou sa robot stretol.
 • blockuser: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť blokovať ostatných používateľov rozhrania.
 • botsubmitlimit5000: - Toto oprávnenie zvyšuje limit bota na 5 000 článkov na úlohu.
 • botsubmitlimit50000: - Toto oprávnenie zvyšuje limit úlohy bota na 50 000 článkov na úlohu.
 • botsubmitlimitnolimit: - Toto oprávnenie odstraňuje limit úloh bota umiestnený na článkoch.
 • changefpreportstatus: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť stav všetkých hlásení falošných poplachov.
 • changebqjob: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť upravovať stav akejkoľvek aktívnej úlohy robota a umožňuje pozastaviť každú aktívnu úlohu robota.
 • changedomaindata: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť upravovať stav celých domén, s ktorými sa robot stretol.
 • changeglobalpermissions: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť oprávnenia iného používateľa a aplikovať ich na všetky wiki.
 • changemassbq: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť všetky aktívne úlohy na ľubovoľný stav podľa vlastného výberu.
 • changepermissions: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť oprávnenia iného používateľa.
 • changeurldata: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť údaje adresy URL, s ktorou sa robot stretol.
 • configurecitationrules: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť definície šablón citácie robota.
 • configuresystemsetup: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť meniť konfiguráciu základného systému.
 • configurewiki: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť ovládať predvolené správanie robota na wiki.
 • deblacklistdomains: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť odstrániť zo zoznamu permanentne neaktívnych celú doménu, s ktorou sa robot stretol.
 • deblacklisturls: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť odstrániť zo zoznamu permanentne neaktívnych adresu URL, s ktorou sa robot stretol.
 • definearchivetemplates: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť vytvárať nové definície šablón archívov, ktoré sa budú používať na wiki.
 • defineusergroups: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť definovať skupiny používateľov na tomto rozhraní.
 • definewiki: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť pridávať nové wiki do robota a používateľského rozhrania.
 • dewhitelistdomains: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť odstrániť zo zoznamu permanentne aktívnych celú doménu, s ktorou sa robot stretol.
 • dewhitelisturls: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť odstrániť adresu URL zo zoznamu permanentne aktívnych, s ktorou sa robot stretol.
 • highapilimit: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom a robotom možnosť vykonať až 5 000 požiadaviek za minútu na rozhranie API.
 • fpruncheckifdeadreview: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť spustiť analyzátor URL checkIfDead na všetkých otvorených falošných poplachoch a označiť ako opravené všetky, ktoré už nie sú považované za nefunkčné.
 • invokebot: - Toto oprávnenie umožňuje používateľovi vykonať úpravy z robota.
 • overridearchivevalidation: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť prepísať kontroly vykonané na odoslanej archívnej snímke.
 • overridelockout: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť prístupu k rozhraniu napriek tomu, že je zakázané.
 • reportfp: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť nahlásiť falošný poplach pre adresu URL, ktorá sa považuje za nefunkčnú.
 • submitbotjobs: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť zadať botovi až 500 článkov na jednu úlohu.
 • togglerunpage: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť zapnúť a vypnúť robota na ich príslušnej wiki.
 • unblockuser: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť odblokovať ostatných používateľov rozhrania.
 • unblockme: - Toto oprávnenie dáva používateľom možnosť odblokovať sa na rozhraní.
 • viewbotqueue: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť prezerať si frontu všetkých úloh robota.
 • viewfpreviewpage: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť prístupu ku všetkým nahláseným falošným poplachom.
 • viewmetricspage: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť prístupu k metrikám výkonu robota.
 • whitelistdomains: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť pridávať na zoznam permanentne aktívnych celé domény, s ktorými sa robot stretol.
 • whitelisturls: - Toto oprávnenie poskytuje používateľom možnosť pridávať na zoznam permanentne aktívnych adresy URL, na ktoré robot narazil.