Giao diện Quản lý IABot

Ứng dụng web này cung cấp một bộ công cụ và dịch vụ giúp việc duy trì và sử dụng InternetArchiveBot dễ dàng hơn. Để bắt đầu, bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Wikipedia của bạn và chọn một công cụ bạn muốn sử dụng từ thanh điều hướng.