IABot-beheerinterface

Deze webapplicatie voorziet in een verzameling hulpmiddelen en diensten die het onderhoud en gebruik van InternetArchiveBot prettiger maken. Om te beginnen meldt u zich aan met uw Wikipedia-account en kiest u uit de navigatiebalk een hulpmiddel dat u wilt gebruiken.