IABot administrationsgränssnitt

Denna webbapp ger dig en samling verktyg och tjänster som gör underhållet och användandet av InternetArchiveBot trevligare. För att komma igång, logga in med ditt Wikipediakonto, och välj det verktyg som du önskar använda från navigeringsfältet.